Leikanger

Leikanger er en kommune i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen ligger på nordsiden av Sognefjordens midtre del, mellom Fjærlandsfjorden og Sogndalsfjorden. Fra 2020 blir Leikanger fylkeshovedstad i nye Vestlandet fylke.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 6 artikler: