Sogndal

Sogndal er en kommune i Vestland fylke. Den ble til ved sammenslåing med Leikanger og Balestrand i 2020 som del av en landsomfattende kommunereform. Den tidligere kommunen Sogndal lå omkring Sogndalsfjorden, som er en nordgående arm fra Sognefjorden. Kommunen omfattet det aller meste av Kaupangerhalvøya mellom Sogndalsfjorden og Sognefjorden samt Sogndalselvas dalføre nordvestover til Steindalsbreen. Hele artikkelen