Voss

Voss, kommune i Hordaland fylke, lengst nordøst i fylket, med grense til Sogn og Fjordane i nord.Kommunen ligger omkring Vossevassdraget mellom grensen til Ulvik øverst i Raundalen i øst og munningen i Bolstadfjorden i vest, samt sidedalene Bordalen, Dalane (dalføret mot Hamlagrø) og Istadelvas dalføre mot Granvin i sør, og Strandaelvas dalføre med sidedaler og Teigdalen i nord, samt de omliggende fjelltrakter.Sentralt i kommunen ligger Vangsvatnet med administrasjonssenteret Vossevangen i nordøstenden. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein-Gunnar Selland

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 29 artikler: