Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Marnardal, kommune i Vest-Agder fylke, omfatter dalføret omkring midtre del av Mandalselvas løp, fra litt sør for elvemøtet mellom Mandalselva og Skaptet i sør til Hommen i nord, samt heiene omkring.

Kommunen ble opprettet 1964 ved sammenslåing av tre tidligere kommuner, Øyslebø (unntatt Brunvatne), Laudal og Bjelland (unntatt Ågedal/Midtbø), samt Kleveland krets av Finsland kommune.

Marnardal, Mandal og Lindesnes har vedtatt sammenslåing i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Berggrunnen består av grunnfjell, vesentlig gneis, men også noe granitt og overgangsformer mellom de to bergartene. Berggrunnen tilhører Det store sørnorske grunnfjellsområde.

Mandalselva faller fra 155 til 15 moh. på den rundt 40 km lange strekningen gjennom kommunen. Heiene på begge sider av dalen stiger fra 250-300 moh. i sør til vel 500 moh. i nord (Ørteknappknuten 512 moh.).

Skogen dekker 81 prosent av kommunens areal, og myr og elver/sjøer dekker ytterligere 13 prosent. Mindre enn 3 prosent av arealet er dyrket mark.

Bosetningen i Marnadal følger i stor grad hoveddalen, særlig i sør. Her finner en kommunens eneste tettsted, Øyslebø, og videre nordover følger tettbebyggelsene Heddeland (administrasjonssenter), Marnardal og Laudal. I denne søndre delen bor 3/4 av folkemengden på rundt 1/4 av kommunens areal. Eneste tettbebyggelse i nord er Bjelland, like nord for Skjeggestadkilen i Mandalselva. Av kommunens befolkning bodde 2014 17 prosent i tettsteder mot 82 prosent i fylket som helhet. Dette gir Marnardal laveste tettstedsandel i fylket utenom de to kommunene som ikke har tettsteder (Åseral og Hægebostad).

Folkemengden etter nåværende grenser lå på noe over 3000 på 1860- og 1870-tallet, men sank senere praktisk talt kontinuerlig frem til 1930-tallet; i 1930 hadde Marnardal 2485 innbyggere, 20 prosent lavere enn 60 år tidligere. Folkemengden økte så noe frem til rett etter krigen (2835 i 1946), men viste så stort sett nedgang igjen frem 1970 da folketallet var så vidt under 2000. Siden har folketallet i kommunen vært stabilt eller i vekst, i tiårsperioden 2005-15 med gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig mot 1,2 prosent i fylket som helhet. Folkemengden i 2015 (2294 personer) ligger etter dette 26 prosent lavere enn i 1865, 150 år tidligere.

Marnardal er en jord- og skogbruksbygd. I 2014 var 13 prosent av kommunens arbeidsplasser i primærnæringene. Særlig er storfe- og hønseholdet viktig. Tømmeravvirkningen er betydelig, og sammen med Vennesla og Farsund har Marnardal størst avvirkning blant fylkets kommuner. I 2013 ble det avvirket 31 800 m3, noe som utgjør 1/8 av fylkets totale avvirkning.

Industrien sysselsetter 17 prosent av dem som har arbeid i Marnardal, 23 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Viktigste industribransje er trelast- og trevareindustri med 45 prosent av industriens sysselsatte (2013). Dette er en virksomhet med lange tradisjoner i dalen, ikke minst i form av sagbruk og tønnestavproduksjon. Ellers merkes gummi-, plast- og mineralsk industri med 41 prosent av industriens arbeidsplasser, ikke minst betongvareindustri. Det er industriområder i Heddeland og Marnardal.

Marnardal er en mellomstor kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 532 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er to kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 84 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Bjelland kraftverk (i drift fra 1974) og Laudal kraftverk (1981).

Rundt 61 prosent av de bosatte yrkestakerne i Marnardal har arbeid utenfor kommunen (2014), særlig i Kristiansandsområdet (20 prosent, 14 prosent i Kristiansand, de øvrige 6 prosent i Vennesla, Songdalen og Søgne) og i Mandal (20 prosent). I de fire øvrige nabokommunene (Lindesnes, Audnedal, Åseral og Evje og Hornnes) har ytterligere 7 prosent sitt arbeid.

Sørlandsbanen følger dalen fra Øyslebø til Laudal med stasjon i Marnardal. Fv. 455 går fra Mandal gjennom hoveddalen til Sveindal på Rv. 42 (Arendal-Evje-Egersund), lengst nord i kommunen, og fortsetter videre nordover til Åseral. Fv. 455 har en rekke tverrforbindelser til nabobygdene.

Marnardal hører til Agder politidistrikt, Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Lindesnesregionen sammen med Audnedal, Lindesnes, Mandal og Åseral.

Marnardal kommune tilsvarer soknet Marnardal i Mandal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Marnardal til Mandal fogderi i Lister og Mandals amt.

For statistiske formål er Marnardal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 16 grunnkretser: Øyslebø, Skjævesland, Birkeland, Støa, Gangså, Finnsdal, Tjomsland/Lindland, Laudal nedre, Laudal øvre, Tisland, Åkset, Bruskeland, Rydlende, Trygsland, Stedjan og Koland.

Ved Heddeland 32 gravhauger fra folkevandringstiden. Friluftsmuseum på Øyslebø. Øyslebø kirke og Bjelland kirke er begge korskirker i tre, bygd henholdsvis 1797 og 1793. Øyslebø kirke har altertavle, prekestol og døpefont fra 1500-tallet.

Laksen går til Kovfossen nord for Bjelland, 48 km fra sjøen. Et av landets mest omfattende avkalkingsprosjekter ble sist på 1900-tallet gjennomført i Mandalselva.

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har tre gull furukongler forent i trepass mot en grønn bakgrunn; illustrerer skogen og dens verdier.

Navnet er et tidligere navn på Mandalen, norrønt Marnadalr, første ledd er genitiv av elvenavnet Mǫrn, samme rot som norrønt marr, ‘hav, sjø’. En av Mandalselvas kildeelver heter Monn og renner gjennom Nordre og Søndre Monsvatnet i Setesdalsheiene, navn som har samme opprinnelse.

  • Birkeland, Tomas & Ole Kr. Fidje: Laudal, b. 1: Gard og ætt, 1968, Finn boken
  • Breilid, Magnus: Kultursoga for Bjelland og Grindheim, 1974, Finn boken
  • Sveinall, Paal: Øyslebø: gard og ætt, 1976, 2 b.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.