Birkenes

Birkenes, kommune i Aust-Agder fylke, omfatter nedre del av Tovdalsvassdraget med Herefossfjorden, og området fra vannet Ogge og nordover til Evje. Birkenes grenser i sørvest til Kristiansand og Vennesla kommuner i Vest-Agder, i vest til Iveland, i nordvest til Evje og Hornnes, i nordøst og øst til Froland og i sørøst til Grimstad og Lillesand. Birkenes ble opprettet som kommune 1837 i samband med innførelsen av det lokale selvstyret. Hele artikkelen

Ny artikkel