Tvedestrand

Tvedestrand, kommune i Aust-Agder fylke, på kysten mellom Arendal og Risør kommuner, opprettet som kommune i 1837 i samband med innføringen av det lokale selvstyret, da som bykommune. Den avga et mindre område til Dypvåg 1881. Tvedestrand ble 1960 slått sammen med Holt og Dypvåg, nå med status som herredskommune. Sine nåværende grenser fikk Tvedestrand i 1964 da Strengereid krets ble overført til daværende Moland kommune og Holtgårdene overført herfra til Tvedestrand.Kommunen ligger rundt Tvedestrandfjorden, innerste del av Oksefjorden, med administrasjonssenteret Tvedestrand ved fjordbotnen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 10 artikler:

B

  1. Borøy

H

  1. Holt