Tettbebyggelse i Tvedestrand kommune, Aust-Agder, på fastlandet innenfor Askerøya ca. 8 km øst for Tvedestrand tettsted. I tettbebyggelsen ligger Dypvåg kirke, en korskirke i mur fra ca. 1200.