Gran er en kommune i Innlandet fylke og utgjør den nordlige delen av Hadeland. Kommunen er omgitt av Akershus fylke i øst og sør og Buskerud fylke i vest (Hurdal, Nannestad, Lunner, Jevnaker og Ringerike kommuner), og grenser i nord til Vestre Toten og Søndre Land. Gran kommune ble dannet i 1962 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Gran og Brandbu, med unntak av tidligere Grans område på vestsiden av Randsfjorden. Hele artikkelen

Ny artikkel