Gran

Gran er en kommune i Innlandet fylke, utgjør den nordlige delen av Hadeland. Kommunen er omgitt av Viken fylke i øst, sør og vest (Hurdal, Nannestad, Lunner, Jevnaker og Ringerike kommuner), grenser i nord til Vestre Toten og Søndre Land. Gran kommune ble dannet i 1962 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Gran og Brandbu, med unntak av tidligere Grans område på vestsiden av Randsfjorden. Hele artikkelen

Ny artikkel