Bjoneroa, grend i Gran kommuneHadeland, på vestsiden av Randsfjordens midtre del, der fjordens retning et kort stykke er øst–vest, 185 innbyggere (2017). Det er fergeforbindelse over fjorden mellom Horn på østsida og Tangen på vestsida, Norges eneste bilferge på innsjø.