Lesja

Lesja, kommune i Oppland fylke, øverst i Gudbrandsdalen.Nåværende Dovre kommune var fram til 1863 en del av Lesja herred og prestegjeld, men ble utskilt fra Lesja fra dette året. I nordvest og nord er kommunegrensen også fylkesgrense mot Møre og Romsdal og en kort strekning mot Trøndelag. Lesja ligger på begge sider av dalføret som dannes av det ti kilometer lange Lesjaskogsvatnet (611 meter over havet), Gudbrandsdalslågen som går mot øst og Rauma mot vest. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 6 artikler:

B

  1. Bjorli