Pollevannet

Artikkelstart

Pollevannet er et næringsrikt vann mellom Nesset og Vinterbro i Ås kommune i Viken fylke som er vernet som naturreservat.

Vannet ligger nesten i havnivå. Under landhevningen etter siste istid ble Pollevann avsnørt fra fjorden og utviklet seg fra å ha vært en saltvannssjø. Pollevann har fortsatt saltvann i bunnlaget og har en høy konsentrasjon av hydrogensulfid. Dette er årsaken til at det finnes saltkrevende plantearter i sumpene sør og nord for vannet.

I vannet finnes gjedde og abbor, mens området omkring har edelløvskog og barskog. Alm, ask, eik, lønn, hegg, svartor og gran er vanlige treslag. Floraen har flere sjeldne arter, blant annet de rødlistede dronningstarr, myrstjerneblom og tuestarr, og de mer vanlige blåveis, firblad, springfrø, trollbær, bergmynte, åkermåne, kantkonvall, lakrismjelt, dunkjevle, klourt og gulldusk. Området er hekkeplass for fugler og hvileområde for trekkfugler, blant annet myrsanger, rørsanger, toppand, toppdykker, sivhøne, sivsanger og vannrikse.

Pollevann naturreservat

Pollevann naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon 2. oktober 1992. Reservatet dekker et areal på 443 dekar, hvorav 141 dekar er land. Nord for Pollevannet ligger Pollen naturreservat og Nordre Pollen naturreservat.

Kart

Pollevannet
Av /Statens kartverk.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg