Claude-metoden er en metode for å fremstille ammoniakk.