Verdens fiskerier

Verdens fiskerier har de siste 70 år vært gjennom en enorm vekst, fra rundt 20 millioner tonn total produksjon i 1950 til rundt 171 millioner tonn i 2016. Dette inkluderer fisk og skalldyr både fra havet og fra ferskvann, og fra fiskeri såvel som akvakultur.I takt med denne utviklingen har også fisk fått en viktigere rolle for ernæringen i verden. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Alf Håkon Hoel

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 1 artikler: