Verdens fiskerier har de siste 70 år vært gjennom en enorm vekst, fra rundt 20 millioner tonn total produksjon i 1950 til rundt 178 millioner tonn i 2020. Dette inkluderer fisk og skalldyr både fra havet og fra ferskvann, og fra fiskeri såvel som akvakultur, inkludert fiskeoppdrett. I takt med denne utviklingen har også fisk fått en viktigere rolle for ernæringen i verden. Hele artikkelen

Ny artikkel