Den moderne staten Papua Ny-Guinea består av den østlige halvdelen av øya Ny-Guinea og rundt 600 mindre øyer. På Ny-Guinea finnes det 50–60 000 år gamle arkeologiske spor etter mennesker. Inntil Ny-Guinea ble kolonisert av europeere, fantes det ingen sentralisert stat i området.De første europeerne kom til området på 1500-tallet. I 1884 ble den sørøstlige delen av Ny-Guinea protektorat under Storbritannia og kalt British New Guinea. Hele artikkelen

Ny artikkel