Mekere Morauta, økonom og politiker i Papua Ny Guinea. Han bidrog vesentlig til å styrke sentraladministrasjonen etter at landet fikk sin uavhengighet i 1975. Medlem av nasjonalforsamlingen fra 1997. Statsminister i Papua Ny Guinea 1999–02.