Senegals historie

Arkeologiske utgravinger tyder på at det har vært bosetting i Senegal i minst 15 000 år. Flere kongedømmer har eksistert innenfor grensene til dagens stat, mens deler av territoriet tidvis var innlemmet i de store middelalderkongedømmene Ghana, Mali og Songhai.Av stor betydning for den senere utvikling var innvandringen av wolof- og serer-folkene fra nordøst rundt 500, og islamiseringen gjennomført av almoravidene fra 1000-tallet.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Vegard Vibe

Universitetet i Bergen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Senegals samtidshistorie

Inneholder 1 artikler: