Senegal ble befolket for minst 15 000 år siden. Wolof- og serer-folk innvandret fra nordøst omkring 500 evt., og islamisering ble påbegynt av almoravidene på 1000-tallet. I middelalderen var området del av flere store vestafrikanske riker, som Ghanariket (700–1000-tallet) og Maliriket (1300-tallet). Senegal ble kolonisert av Frankrike fra midten av 1800-tallet, og forble fransk koloni til 1958. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel