Rwandas historie

Den opprinnelige befolkningen i dagens Rwanda var twa, et pygméfolk som utgjør om lag én prosent av det moderne Rwandas innbyggere. Twa-folket (også kalt batwa) finnes i skogområdene i Ekvatorial-Afrika og anses for å være etterkommerne av skogenes urfolk. Dette jeger- og samlerfolket ble rundt år 1000 gradvis fordrevet av innvandrende bantuer, senere kjent som hutu (bahutu), som etablerte seg med bofast jordbruk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Rwandas historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel