Rwandas historie

Den opprinnelige befolkningen i dagens Rwanda var twa, et pygméfolk som utgjør om lag én prosent av det moderne Rwandas innbyggere. Twa-folket (også kalt batwa) finnes i skogområdene i Ekvatorial-Afrika og anses for å være etterkommerne av skogenes urfolk. Dette jeger- og samlerfolket ble ca. år 1000 gradvis fordrevet av innvandrende bantuer, senere kjent som hutu (bahutu), som etablerte seg med bofast jordbruk.På 1400-tallet fant en ny innvandring sted, da et kvegfolk senere kjent som tutsi (batutsi) kom nordfra og slo seg ned i området. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein-Erik Bøthun Helle

Universitetet i Bergen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Rwandas samtidshistorie

Inneholder 2 artikler: