Gambias historie

Arkeologiske funn forteller at folkevandring både sørfra og nordfra førte til bosetting på begge sider av Gambiafloden ca. 400 e.Kr. På 1200-tallet ble området en del av det store Maliriket. Da dette gikk i oppløsning, etablerte lokale høvdinger kontroll over deler av området og utropte seg selv til konger. De viktigste kongedømmene var Barra, Kombo og Fulladu. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Vegard Vibe

Universitetet i Bergen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Gambias samtidshistorie

Inneholder 2 artikler: