Årskostnad, (byggetekn.), summen av samtlige kostnader ved byggets ferdigstillelse samt nåverdien av fremtidige kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold over byggets levetid, fordelt på hvert år i byggets levetid som en annuitet. Årskostnad benyttes særlig ved vurdering av alternative utforminger av bygningen under planlegging, og som grunnlag for valg mellom alternative materialer/komponenter/systemer.