Villsilke, silke som er grovere enn dyrket silke. Den viktigste villsilke er tussahsilke som fremstilles av kokonger fra kinesiske og indiske eikespinnere. Andre typer villsilke blir ofte kalt tussahsilke selv om de er fremstilt av kokonger fra andre typer sommerfugler. Se silke.