Vibrering, mekanisk rysting av betong umiddelbart etter støping for å oppnå god komprimering ved lavt vanninnhold.