Vertikalintegrert selskap, selskap som er aktive i flere ledd i en verdikjede, f.eks. innen produksjon, distribusjon og detaljsalg. Energiselskaper som både produserer og selger kraft til sluttbrukere er vertikalt integrerte selskaper. Se vertikal integrasjon.