Vannringpumpe, pumpe som består av et skovlhjul, eksentrisk plassert, innebygd i et sylindrisk hus. Huset er delvis fylt med væske, som under rotasjon av skovlhjulet danner en ring, sentrisk med huset. Væsken kommer inn sentralt på skovlhjulet og slenges ut radielt. Pumper vann og oljer.