Undersøkelsesprinsippet, se inkvisisjonsprinsippet.