Trykker, fagarbeider innen grafiske fag. Den korrekte yrkesbetegnelsen er grafisk trykker.