Grafisk trykker, yrkesutøver med svennebrev på fagområdet trykk innenfor de grafiske fag. Fagområdet er lagt inn under lov om grunnskolen og den videregående opplæringen. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i teknikk - og industriell produksjon og et videregående trinn 2-kurs i industriteknologi. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en svenneprøve. Voksne med minst fem års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til svenneprøve som praksiskandidat. I 2013 var det i alt 15 som gikk opp til prøven i trykkerfaget og alle besto. Det er mulig å bli mester i faget ved videre opplæring i samsvar med Mesterbrevloven (Lovdata). Ved utløpet av 2015 var det 7 i Norge som var aktive som grafisk trykkmester.