Grafisk trykker, yrkesutøver med svennebrev på fagområdet trykk innenfor de grafiske fag. Fagarbeideren har kunnskaper knyttet til produksjonsmetoder, betjening og drift av maskiner for produksjon av trykksaker. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et videregående trinn 1-kurs i teknikk - og industriell produksjon og et videregående trinn 2-kurs i industriteknologi. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en svenneprøve. Voksne med minst fem års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til svenneprøve som praksiskandidat. I perioden 1. oktober 2017 til utgangen av september 2018 var det 4 som besto svennefagprøven som grafisk trykker. Det er mulig å bli mester i faget ved videre opplæring i samsvar med Mesterbrevloven (Lovdata). Ved utløpet av 2017 var det 8 i Norge som var aktive som grafisk trykkmester.