Trygghetsalarm, innretning for personer som av ulike årsaker kan trenge rask hjelp, oftest eldre og bevegelseshemmede. Den består av en liten radiosender med en alarmknapp som bæres i et kjede rundt halsen. Ved et trykk på knappen sendes det ut et signal til en mottager koblet til telefonen. Telefonen setter da i gang med å varsle alle man har satt på privat «nødliste» eller vaktsentral. Trygghetsalarmer kan også være toveis, slik at personalet ved en vaktsentral kan komme i toveis talesamband med brukeren. Det er også trygghetsalarmer med posisjonsangivelse til bruk for personer som beveger seg over et større område, og som for eksempel kan risikere å bli overfalt.