Tomannsbolig, frittliggende bygning med to boenheter som er noenlunde likeverdige i størrelse og utforming. Tomannsboliger kan være vertikalt eller horisontalt delt, og boenhetene kan ha separat eller felles inngang.