Tetrahydrofolsyre, biokjemisk forbindelse, koenzymformen av B-vitaminet folsyre. Det er tetrahydrofolsyre som fungerer som bærer, f.eks. av CH3-grupper (metyl-grupper).