Tersett, musikkstykke for tre sangstemmer med eller uten akkompagnement. Jfr. trio.