Taurocholsyre, taurokolsyre, krystallinsk organisk forbindelse med formel C26H45NO7S, smeltepunkt 125 °C. En av de viktigste gallesyrene. Foreligger i gallen som natriumsalt og er en forbindelse mellom taurin og kolsyre. Hjelper til i organismen ved fordøyelse og absorpsjon av fett.