Stikkstang, tynn stang som benyttes til å markere siktepunkt ved landmålingsarbeider i terrenget. Stikkstengene er ca. 2 m lange og er vanligvis malt med røde og hvite felt.