Spinnsno, i tekstilindustrien betegnelse for den sno som fibrene i et enkelt garn har fått under spinneprosessen.