Skytebas er lederen i et arbeidslag som driver mineringsarbeid.