Minering, bergbryting ved hjelp av sprengstoff. Sprengstoffet, vanligvis dynamitt (tidl. krutt), anbringes i utborede hull. Ladningen antennes med lunte forsynt med knallhette. Ved avfyring av serier av borehull anvendes elektrisk tenning. I Kongsberg gruver ble minering første gang brukt i 1683. Tidligere var fyrsetting den vanlige metode for bergbryting.