Sekunda, annen; også: annenklasses, av ringere kvalitet, særlig om handelsvarer; motsatt: prima. Man snakker gjerne om sekunda og prima vare, hvor prima gjerne er både dyrere og bedre.