Saltando, hoppende, dansende; på strykeinstrumenter det samme som spiccato, staccato med hoppende bue.