salmonellose

Salmonellose, infeksjonssykdom forårsaket av bakterier som tilhører slekten Salmonella. Noen typer er spesifikke for bestemte dyrearter, mens andre kan fremkalle sykdom hos flere dyrearter og noen også hos mennesket.

Faktaboks

Uttale
salmonellˈose

Hos dyr opptrer sykdommen i tre hovedformer. Akutt septikemi er vanligst hos nyfødte kalver og føll, og hos gris opp til fire måneders alder. Denne formen har høy dødelighet. Akutt enteritt (tarmbetennelse) er den vanligste formen hos noe eldre kalver og hos voksne dyr av storfe, gris og hest. Denne formen medfører feber og sterk diaré, eventuelt med dødelig utgang. Kronisk enteritt forårsaket av Salmonella-bakterier sees særlig hos gris og voksent storfe.

Salmonellabakterier smitter særlig gjennom fôr og vann. Bakteriene formerer seg så i tarmen, der de kan forårsake lesjoner. I noen tilfeller vil de også invadere kroppen med nedslag bl.a. i lymfekjertler. Hos fjærfe og ville fugler vil Salmonella-bakterier oftest infisere eggstokken, og dermed eggene. Det kan føre til stor dødelighet blant kyllingene. Hos både pattedyr og fugl kan tilsynelatende friske dyr være smittebærere. Dette kan vanskeliggjøre bekjempelsesarbeidet.

I Norge blir besetninger der det påvises Salmonella-bakterier, gjenstand for offentlige restriksjoner. Det eksisterer i dag et overvåkingsprogram for å dokumentere nivået når det gjelder forekomst av Salmonella-bakterier hos norske husdyr og i kjøtt. Etter lempningene på importrestriksjonene som følge av EØS- og WTO-avtalene er dette en betingelse for å kunne stille krav om salmonellafrie produkter ved import til Norge.

Videre lesning

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg