ribosomalt RNA er RNA-molekyler som inngår i oppbygningen av ribosomer (se også kjernelegeme).