Rehalogenisering var en prosess som gikk ut på å tilbakeføre det svarte metalliske sølvet i en fotografisk emulsjon til sølvsalter. Dette ble oppnådd ved å behandle emulsjonen med en løsning med et oksiderende middel samt et passende halogenid, f.eks. kaliumklorid eller kaliumbromid. Metoden ble benyttet i visse blekebad forut for toning, samt ved forsterkning. Rehalogenisering kunne også følges av gjenfremkalling av overfremkalte negativer som viste for høy kontrast.