Reduktaseprøven, kjemisk analysemetode som måler mengden av bakterier i melk. Melken tilsettes metylenblått, og tiden det tar før blåfargen forsvinner igjen, er et mål for bakterieinnholdet. Sammen med mengden frastøtte kroppsceller (celletall), lukt, smak og eventuelle rester av antibiotika er bakterieinnholdet et mål for melkens kvalitet som danner grunnlag for prisfastsetting til melkeprodusent ved innkjøp til meieriene.