Realisasjon, realisering, virkeliggjøring, avhendelse, salg, særlig utsalg av varer i forbindelse med en forretnings opphør.