Overheadprojektor, skriftprosjektør, visuelt undervisningshjelpemiddel. Et gjennomsiktig materiale (løs transparent) legges på en glassplate som blir belyst av en lyskilde; bilder eller skrift på transparenten blir samlet i en samlelinse og via en speilanordning forstørret på et lerret. Det kan også skrives og tegnes på transparenten samtidig med at dette blir projisert på lerretet.