Hos husdyrene kan osteomyelitt utgå fra benhinnen, og resulterer da som regel i dannelsen av benknuter (eksostoser), se overben. Osteomyelitt kan også angripe selve bensubstansen eller benmargen.