Oppløsning er i kjemi og medisin det samme som en løsning.