Naturbetong, metode for fremstilling av betongfasader. Formen blir først fylt med ulike typer singel, deretter blir sementmørtel presset inn mellom steinene til alle hulrom er fylt. Etter at forskalingen er revet, blir de ytterste steinkornenes overflate frilagt ved sandblåsing. Metoden ble lansert 1950 av arkitekt Erling Viksjø og sivilingeniør S. Jystad, benyttet bl.a. i Regjeringsbygget i Oslo.