Multivibrator, også kalt vippe, betegnelse på en elektronisk krets som kan befinne seg i én av to tilstander som den kan skifte mellom, enten av seg selv (frittløpende) eller ved å bli gitt en impuls.