Muggbiller, insektfamilie i ordenen biller. Ca. 800 arter er kjent i verden, hvorav 96 fra Norge. Billene er små, oftest 1–3,5 mm lange og gjerne rødbrune til svarte med antenner som er fortykket mot spissen. De lever av råtnende og muggent plantemateriale. Noen er vanlige i fuglereir, hi eller humlebol. Noen av de sistnevnte kan vente i blomster, hekte seg fast i humlen og fraktes til bolet. Mange arter lever i menneskets nærhet, f.eks. i fjøs, låver og kjellere.