Monoaminoksidase er et kobberholdig flavinenzym som katalyserer en oksidativ deaminering av forskjellige aminer til det tilsvarende aldehyd. Enzymet deltar i metabolismen av de biologisk viktige aminene noradrenalin, adrenalin, og serotonin.