Microfishe er mikrofilmkort med opptak der boksider, dokumenter og lignende ofte er redusert 25 ganger fra sin originale størrelse. Formatet er omtrent som et prospektkort og kortet må leses i spesielle leseapparater. Kortene kan også integreres i avanserte elektroniske søke- og billedbehandlingssystemer. Flere hundre boksider kan rommes på et kort i 4x5 tommers format. Mikrofiche benyttes blant annet på biblioteker i egne leserom med kopieringsmuligheter til papir eller minnepenn.